Digital närvaro för företag

Därför är digital närvaro viktigt för ditt företag

Vad innebär digital närvaro för företag?

Stora delar av den svenska befolkningen använder dagligen sociala medier samt kollar ofta upp företag via sökmotorer innan de genomför ett köp. Därför är det viktigt för ditt företag att synas där dina målgrupper är aktiva, "om det inte syns så finns det inte".

Majoriteten av den svenska befolkningen är nu uppkopplade samtidigt som de använder såväl sökmotorer som sociala medier. Undersökningar visar att majoriteten av konsumenterna kollar upp företag innan de bestämmer sig för att genomföra ett köp och att nästan alla konsumenter använder internet för att hitta lokala butiker. Utan hemsida blir det svårt för potentiella kunder att veta att ditt företag ens existerar.

Google är den i särklass populäraste sökmotorn och i Sverige gjordes 2020 drygt 55 miljoner sökningar, varje dag. Samma år kollade 5 miljoner svenskar Facebook dagligen.
Källa: Svenskarna och internet 2020

Den digitala världen är alltså en utmärkt plats att synas på för företag som vill skapa fler affärer. Det finns ett vedertaget uttryck som säger: "Om du inte syns på internet så finns du inte".

Att tänka på för att lyckas digitalt

För att ditt företag ska lyckas i dagens digitala klimat gäller det att på ett smart och effektivt sätt koppla samman webbplats, sociala medier och digital marknadsföring. Allt för att sticka ut från mängden och nå ut till rätt målgrupp.

Webbplatsen är grunden

För de flesta börjar en plattform med hemsidan (webbplatsen), det vill säga hemmabasen för din digitala närvaro. Hemsidan är det centrala navet dit folk går för att läsa om vad du erbjuder, för att få veta dina öppettider, hur de hittar till dig, för att kontakta dig, samt för att engagera sig med ditt innehåll.

Webbplatsen fungerar som företagets ansikte utåt och är en mycket viktig digital kanal för att skapa ett gott intryck hos dina kunder och potentiella kunder. Den ska tydligt förmedla vad ditt företag erbjuder och är bra på. Den ska vara modern, responsiv och mobilanpassad, tillgänglig, användarvänlig, sökmotoroptimerad, samt säker och följa GDPR (dataskydds­förordningen). Detta plus att den innehåller en kontakt-sida och en sida om företaget, är alla grund­läggande saker som krävs för att webbplatsen ska vara gedigen och ge ett gott intryck av ditt företag.

Relevans är A och O

Relevans leder till konvertering och om du vårdar dina leads genom deras köpresa så leder det till försäljning. Därför är ditt jobb att synas för rätt målgrupp och säkerställa att din webbplats är relevant för just dem.

Konvertering sker när rätt typ av trafik möter relevanta erbjudanden.

Om du vill öka konverteringen måste du förstå din primära målgrupp, vad de vill ha, vad som är viktigt för dem, samt varför det är viktigt. Din uppgift blir sedan att lösa "problemen" hos din målgrupp med rätt sorts erbjudanden.

Sociala medier

Att synas på sociala medier är en viktig del i den digitala närvaron. På sociala medier kan ditt företag nå ut till målgrupperna på deras nivå.

Oavsett ålder och kön är Facebook, Instagram och Youtube i särklass populärast. På fjärde plats kommer Snapchat. Källa: Svenskarna och internet 2023

Skillnader i användande av sociala medier mellan kvinnor och män

Det finns vissa skillnader mellan hur män och kvinnor använder de olika sociala medierna. Kortfattat är Facebook, Instagram och Youtube populärast både bland män och kvinnor. Dock använder fler kvinnor än män Facebook, Instagram, Snapchat, Tiktok och Pinterest. Medan fler män än kvinnor använder Linkedin, X (före detta Twitter), Twitch och Reddit. Störst är skillnaden för Twitch, som har närmare tio gånger fler manliga användare än kvinnliga. Reddit har drygt tre gånger fler män än kvinnor som användare, och Pinterest har mer än dubbelt så många kvinnor som män. Det finns också en viss skillnad i användandet av Youtube där männen är i knapp majoritet.
Källa: Svenskarna och internet 2023

Viktigt för företag att synas på sociala medier men också hur de syns

Vi lever som sagt i en digital tidsålder och det är viktigt att synas. Däremot är det lika viktigt att tänka på hur företaget syns och därmed hur det uppfattas. En överdriven marknadsföring och närvaro kan lätt uppfattas som negativt. Välj att synas på de sociala medier där dina främsta målgrupper finns och tänk inte "sälj" hela tiden, utan försök framförallt att bygga upp ett förtroende för ditt företag.

  • Se till att all information om er är aktuell. Använd alltid ett korrekt språk i sådana sammanhang och följ gängse skrivregler.
  • Kommunicera med dina befintliga och potentiella kunder, svara på frågor och bidra med kunskap.
  • Tänk på att hur du besvarar eventuella kommentarer säger mycket om dig och din verksamhet även för andra kunder.
  • Det är också viktigt att svara på direktmeddelanden så snart som möjligt.

Vill du ha hjälp?

Jag hjälper Dig gärna att få ett helhetsgrepp om ditt företags digitala närvaro där webbplatsen blir grunden, det centrala navet. Till kontaktsidan

BitWeb24, Britt-Inger Jonsson

E-post: info@bitweb24.se
Svar inom några timmar.

Telefon: 072-210 78 58
Telefontid bokas via e-post eller sms.


Fler infotexter

Jag har skrivit några informationstexter som har med webb och dagens hemsidor att göra. I dem förklarar jag bland annat några viktiga begrepp.

Index - Bra att veta

BitWeb24 erbjuder:

  • Skräddarsydda sajter
  • Uppdateringstjänster
  • Heltäckande kundsupport

Kontakt

E-post: info@bitweb24.se
Telefonnummer: 072-210 78 58
Adress: Prästgårdsvägen 7, 891 55 Arnäsvall

Sociala medier

Copyright 2013-2024 BitWeb24