Användarvänlighet

Vad är användarvänliga webb­sidor?

De webbsidor BitWeb24 gör är användar­vänliga.

Bilden visar en person som viskar något. Psst, användarvänliga webbsidor gillas också av Google och prioriteras i sökningar!

Nedan förklarar jag vad användarvänlighet på webben innebär.

Användarvänliga webb­sidor är intuitiva och lättanvända

Användarvänliga webbsidor är intuitiva, lätt­använda och lätta att förstå sig på. Besökarna hittar då till exempel huvud­menyn där de förväntar sig att den bör ligga och förstår hur den, eventuella formulär och annat på sajten fungerar.

Att formulären är lätta att använda kan vara särskilt viktigt på en företagssida, eftersom formuläret ofta är målet med sidan till exempel för att genomföra ett köp eller skicka en förfrågan.

Obs, vilken är din målgrupp?

Användarvänliga webb­sidor är som sagt intuitiva och lätt­använda. Men för vem? Att identifiera din främsta mål­grupp och sätta mål­gruppen i relation till vad den förväntas göra på webb­sidorna är ytterst viktigt. Först då kan du ta fram en användar­vänlig sajt.

Användarvänliga webb­sidor är responsiva och mobil­anpassade

Lika viktigt som att webb­sidorna är intuitiva och lätt­använda är att de är responsiva och mobil­anpassade. En fullt responsiv webbsida anpassar sig helt automatiskt till besökarens enhet, oavsett vilken storlek skärmen har och vilken upplösning som används. Webb­sidan ser då bra ut och blir lättläst på både datorer, surfplattor och mobil­telefoner samt fungerar optimalt i dem alla. Responsiv webb­design med mobil­anpas­sning är med andra ord ett perfekt exempel på användar­vänlighet.

OBS! Statistik från Google visar dessutom att mer än hälften av besöken på webb­platserna i dag görs från mobil­telefoner och surf­plattor.

Tips: Läs mer om responsiv webbdesign

Välj i första hand lättlästa typsnitt och höga kontraster

Utseendemässigt har användarvänliga webbsidor en hög färgkontrast mellan text och bakgrund vilket bidrar till att göra texten lättläst. Man bör också välja lättlästa typsnitt och inte för liten textstorlek. I webbsamman­hang bör man i första hand till exempel välja ett typsnitt utan seriffer (hakar) och gärna använda ordentliga radavstånd. Det kanske låter som självklarheter, men ändå är det rätt många sajt­makare som av estetiska skäl väljer olämpliga färger på text eller bakgrund eller väljer mer "svårlästa" typsnitt.

Webbsidorna ska ha en genom­tänkt och enhetlig struktur

Så kallad visuell hierarki kan användas för att framhäva vissa element och hjälpa besökarna att förstå vad som är av vikt och vad de bör fokusera på. I visuell hierarki är det så klart viktigt i vilken ordning något placeras, men även storlek, form, färg, kontrast, stil och struktur spelar stor roll. Ofta används också symboler för att framhäva och förklara vissa element.

En annan grundläggande användbarhets­princip är att en viss sak ser ut och beter sig på samma sätt över hela webbplatsen. Länkar, knappar och rubriker är exempel på sådant som bör följa samma mönster.

Enkelhet är många gånger att föredra

Tumregeln är att enkelhet oftast får dina besökare att trivas och stanna. Kreativitet i all ära, men det måste vara enkelt att använda din webb­plats. Tycker besökaren däremot att webb­platsen är krånglig så är risken stor att veder­börande lämnar den utan att ha uträttat det som är tänkt.

Här är det särskilt viktigt att tänka på vad det är för sorts webbplats ni vill ha och vad som är målsät­tningen med den. Identifiera också vilken målgrupp webbplatsen i första hand vänder sig till. Ställ dig frågan: Vem är besökaren, vad vill denne uträtta och hur förenar vi det med vår målsättning?

En luftig design är trevligt och bra

Användarvänliga hemsidor har ofta lite extra luft mellan elementen på webb­sidorna. Det är definitivt ingen bra idé att försöka klämma in så mycket information som möjligt på en liten yta. För besökaren ser sådant bara jobbigt ut och mycket av informationen kanske går om intet. Bättre är att lämna lite extra utrymme mellan elementen och då markeras även särskilt viktiga element.

Väl fungerande interna länkar

Alla interna länkar på sajten SKA fungera och länktexterna bör vara naturliga och förklara vad länkarna leder till. Tänk också "rätt sak på rätt plats", så du skapar ett logiskt och effektiv flöde.

De viktiga sakerna på sajten bör ha en egen, logisk adress. Det är användar­vänligt eftersom det hjälper besökarna att hitta. Sajten kommer att uppfattas som tydlig och positiv och besökarna stannar längre på den. De som lämnar först är nämligen de som inte hittar.

Webbsidorna bör ladda snabbt

Användarvänliga webbsidor är snabba. Risken är annars stor att besökarna lämnar dem innan de uträttat det som är tänkt. Därför är det viktigt att sidorna är korrekt uppbyggda och att webb­hotellet är snabbt, annars riskerar du att förlora många potentiella kunder.

En egen 404-sida

Sajten bör ha en egen 404-sida. En användar­vänlig sajt har så klart inga länkar som inte fungerar. Men länkar utifrån och in på webb­platsen kan vara felaktiga, vilket är svårt att påverka. Därför är det viktigt att hantera problemet på ett bra sätt och det kan man göra med en egen 404-sida. Besökaren hamnar då på den sidan om denne försöker komma in på en undersida som inte finns längre.

Vitsen med 404-sidan är att hjälpa besökaren hitta det denne letade efter och därmed också få denne att stanna kvar på webbplatsen. Det visar dessutom Google att man bryr sig om sina besökare.

Exempel: Denna sajts 404-sida

301-omdirigeringar

Om en undersida måste flyttas använder man en så kallad 301-omdirigering för att lösa problemet med felaktiga länkar från andra webbplatser. Då dirigeras besökaren automatiskt till sidan på den nya adressen.

Användarvänlighet och till­gänglig­het går hand i hand

Användarvänlighet och tillgänglig­het hör ihop. Tillgängliga webbsidor innebär kort och framförallt att även människor med funktions­nedsättning ska kunna använda dem, men också att information och tjänster ska gå att nå (det vill säga: servern åtkomlig, filformatet läsbart, bra prestanda, god säkerhet etcetera).

Observera att vi 2022 fick en ny lag, till­gänglighets­direktivet (med tillämpning från 2025). Den ökar kraven på att webbsidor ska vara tillgängliga.

Länktips: Tillgänglighet och tillgänglighetsdirektivet

Vill du ha hjälp?

Hos mig får du en användarvänlig hemsida, med extra allt. Jag skräddarsyr den till dig. Till kontaktsidan

BitWeb24, Britt-Inger Jonsson

E-post: info@bitweb24.se
Svar inom några timmar.

Telefon: 072-210 78 58
Telefontid bokas via e-post eller sms.


Fler infotexter

Jag har skrivit några informationstexter som har med webb och dagens hemsidor att göra. I dem förklarar jag bland annat några viktiga begrepp.

Index - Bra att veta

BitWeb24 erbjuder:

  • Skräddarsydda sajter
  • Uppdateringstjänster
  • Heltäckande kundsupport

Kontakt

E-post: info@bitweb24.se
Telefonnummer: 072-210 78 58
Adress: Prästgårdsvägen 7, 891 55 Arnäsvall

Sociala medier

Copyright 2013-2024 BitWeb24