Sökmotoroptimering (SEO)

Vad är sökmotoroptimering?

SEO - sökmotoroptimering.

SEO genererar mer besök på webbplatsen, mer kunder och därmed ökad försäljning.

Sökmotoroptimering (engelska Search Engine Optimization, SEO) får webbsidor att stiga i rang­ordningen vid sökningar på nätet. Sökmotor­optimerade sidor får därför fler besök. Genom att synas högt i de ej betalda sök­resultaten kommer du kunna leda kunder till din sajt på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Du når dessutom kunden precis i det ögonblick denne letar efter just din produkt eller tjänst.

Det gäller att optimera webb­sidorna så att de tilltalar sökmotorerna. Google använder cirka 200 rankingfaktorer vid rangordningen. Nedan tar jag upp några av de kända faktorerna som har störst inverkan.

SEO delas vanligen upp i två discipliner, on-page SEO och off-page SEO.


On-page SEO (innehållet på sajten och sajtens konstruktion)

On-page SEO ingår när jag gör sajter. Du behöver alltså inte betala något extra för att få sajten sökmotor­optimerad! Kontakta mig om du vill veta mer!

On-page SEO är en bra investering i din egen sajt. För att lyckas med on-page SEO måste man skapa en riktigt bra sajt. On-page SEO går ut på att modifiera den egna sajten så att den tilltalar rangordnings­algoritmerna. Det handlar kort om att ha en så välgjord och strukturerad webbsajt som möjligt och att publicera ett relevant och rikt innehåll som är till nytta för dem som söker efter informationen. Det senare är viktigt för SEO:n eftersom sök­motorerna strävar efter att sökresultaten ska vara så relevanta som möjligt för dem som söker på en viss fras.

Sammanfatta gärna delar av innehållet på webbsidorna. Det hjälper Google att hitta det mest relevanta innehållet på sajten. Webb­sidornas innehåll bör också uppdateras med jämna mellanrum. För SEO:n är detta särskilt viktigt på de sidor som rankar bra. Det är nästan ännu viktigare att uppdatera och fylla ut befintliga sidor än att lägga till fler sidor. Det höjer kvalitets­stämpeln på sidan och Google vill inte presentera material som kanske blivit inaktuellt.

HTTPS och SSL

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) och SSL (Secure Sockets layer), säker anslutning för krypterad överföring av data, är viktigt för sök­motor­optimeringen och för säkerheten. Det är också ett krav i och med dataskydds­förordningen (GDPR).

Kort, beskrivande URL

En webbsidas URL (Uniform Resource Locator) är sidans adress på webben. Det är bra att ha en kort URL och som beskriver vad sidan handlar om. Adressen blir därmed också användar­vänlig och lättare att komma ihåg för användarna.

Sidornas titel och metabeskrivning

Sidtitel och metabeskrivning är viktigt för SEO:n och för konvertering av besökare till kunder. Titeln och meta­beskriv­ningen ska vara unik för varje webbsida på sajten. Ange på ett naturligt sätt en så beskrivande sidtitel som möjligt samt ett par säljande meningar som syns under rubriken i sökresultaten (metabeskrivning). Sidtiteln bör vara på 10-70 tecken och metabeskrivningen 70-160 tecken. Observera att även mellanslag räknas som tecken.

Metabeskrivningen är inte en rang­ordnings­faktor i sig, utan den beskrivande texten om webbsidan som Google och andra sökmotorer visar i sök­resultaten. Är meta­beskriv­ningen bra utformad är det mer troligt att den lockar besökare in på webb­sidan.

Nyckelord som genererar relevant trafik

Så kallade nyckelord (sökord) bör nämnas i sidornas titel och i metabeskrivningen (läs om titel och metabeskrivning i föregående stycke). Nyckelord bör också vara med i rubriker och tidigt i texten på sidorna samt på andra ställen, gärna i länktexter. Med nyckelord menas de ord som webbsidan ska synas för på sökmotorer. Fokus bör ligga på nyckelord som kan generera mest relevant trafik till sidan.

Omsorgsfullt och korrekt kodade sidor

För att sökmotorerna ska "förstå" vad en webbsida handlar om är det viktigt att formatera rubriker med så kallade HTML-taggar, som h1, h2 eller h3. Varje sida på en sajt ska också ha en title-tagg som ska innehålla en passande titel för den enskilda sidan. Andra HTML-taggar ska också användas på sidorna och är viktiga att ha koll på.

Det gäller att veta vad man gör; kod som sökrobotarna till exempel inte klarar av att läsa ska så klart inte användas och kod som exempelvis medvetet stänger dem ute från sidorna ska användas med förstånd och bara på sidor som verkligen inte ska indexeras.

Väl fungerande interna länkar

Alla interna länkar på sajten SKA fungera och länktexterna bör vara naturliga och förklara vad länkarna leder till. Tänk också "rätt sak på rätt plats", så du skapar ett logiskt och effektiv flöde.

De viktiga sakerna på sajten bör ha en egen, logisk adress. Det hjälper besökarna att hitta. Sajten kommer att uppfattas som tydlig och positiv och besökarna stannar längre på den. De som lämnar först är nämligen de som inte hittar.

Mobilanpassade sajter

Numera görs mer än hälften av alla sökningar via Google från mobila enheter, så det är väldigt viktigt att webbsidorna ser bra ut även i mobiltelefoner och surfplattor.

Sök­motorer rankar mobilvänliga sajter högre än sajter som inte är optimerade för mobiltelefoner. Google utgår dessutom gärna från ett så kallat "mobile first-perspektiv" när webb­sidor indexeras för sökningar.
Testa om din hemsida är mobilanpassad

Full responsiv webbdesign

Med responsiv webbdesign förändras och anpassas webbsidornas layout helt auto­matiskt till besökarens enhet, skärmstorlek och skärm­upp­lösning. Med full responsiv webbdesign fungerar webbsidorna optimalt i alla enheter, ett smart val av webbplats­ägaren och det gillas av Google.
Läs mer om responsiv webbdesign

Användarvänliga och tillgängliga webbsidor

Användarvänlighet och tillgänglighet är viktigt. Det senare betyder kort och framförallt att även män­niskor med funktions­nedsättning ska kunna använda webben. Dessa besökare använder ofta skärmläsare, som läser upp innehållet på sidorna. Det är viktigt att alla bilder på en webbsida har så kallade alt-attribut. Alt-texten ska beskriva vad bilden föreställer och läses upp av skärmläsaren. Dessa alt-texter gör också att Google förstår vad bilderna innehåller och på så vis blir bilderna mer relevanta vid sökningar också.

Tillgänglighet betyder också att information och tjänster ska gå att nå (servern åtkomlig, filformatet läsbart, acceptabel prestanda, god säkerhet etcetera).
Läs mer om tillgänglighet

Användarvänliga webbsidor är bland annat intuitiva, lättanvända och lätta att förstå sig på. De har till exempel en genomtänkt, logisk och enhetlig struktur. Sajtens målgrupp identifieras och webb­sidorna görs användar­vänliga för framförallt denna målgrupp.
Läs mer om användarvänlighet

Tydlig CTA (Call to Action)

Att ha en tydlig CTA är också viktigt, alla webbsidor ska ha ett syfte och ett mål. Om besökarna inte hjälps att välja nästa steg lämnar de ofta sajten. Du bör ha funktioner som hjälper besökaren till handling och att bestämma sig för nästa steg. På alla ställen där vi vill ha respons, fixa en tydlig CTA. Det kan till exempel handla om knappar eller länkar med texten: "Läs mer om ...", "Ring oss", "Boka besök här" etcetera. Snyggt och prydligt.

Webbsidornas hastighet

Webbsidornas hastighet spelar också stor roll för sökmotoroptimeringen och har de senaste åren fått ännu större betydelse (särskilt hur snabbt sidorna laddas på mobila enheter). Vill du nå fördelar ska din sajt vara snabbare än dina konkurrenters. Det gäller att optimera bilder och filmer samt hitta tekniska lösningar som gör sajten så snabb som möjligt.
Testa om din hemsida är tillräckligt snabb

En egen 404-sida

Den egna sajten har så klart inga länkar som inte fungerar (vilket är en rankingfaktor i sig). Länkar utifrån och in på webbplatsen kan dock vara felaktiga. Det är viktigt att hantera det problemet på ett bra sätt och det kan man göra med en egen 404-sida. Besökaren hamnar då på den sidan om denne försöker komma in på en undersida som inte finns längre. Den egna 404-sidan ska inte bara tala om att den sökta sidan inte finns, utan hjälpa besökaren att hitta det denne letar efter. Förfaringssättet är användarvänligt, det visar Google att man bryr sig om sina besökare och förhoppningsvis stannar besökaren kvar på sajten.

301-omdirigeringar

Åter igen, den egna sajten har så klart inga länkar som inte fungerar! Om en undersida flyttas blir dock tidigare länkningar från andra webb­platser felaktiga. Därför bör en så kallad 301-omdirigering användas för att dirigera besökaren till sidan på den nya adressen. Besökaren ska inte behöva hamna på en sida som svarar att "sidan inte kan hittas" när informationen fortfarande finns på sajten, bara någon annanstans.

Omdirigeringarna hjälper också sökmotorerna att hitta rätt. Google och andra sökmotorer blir informerade om att innehållet inte är borta, utan bara flyttats. Det säkerställer också att ni inte slutar ranka på sökord relaterade till sidan.

Sökmotorerna värderar länkar från 301:or i stort sett lika högt som direktlänkar.

En webbplatskarta kan vara bra

En så kallad XML-sajtkarta (som alltid hålls aktuell) kan vara bra, särskilt för lite större webb­platser. Sök­motorerna läser filen med webbplats­kartan för att kunna söka igenom webbplatsen på ett bättre sätt. Webbplats­kartan beskriver för sök­motorerna vilka sidor och filer på webbplatsen som är viktiga och den kan dessutom ge värdefull information om filerna. För webbsidor kan det till exempel vara när sidan uppdaterades senast och om det finns alternativa språkversioner av den.

Schema markup ökar synligheten i sök­resultaten

Schema markup är inte en ranking­faktor, men har de senaste åren ändå kommit att spela en allt större roll för webbplats­ägarna. Det är nämligen ett effektivt sätt att göra det enkelt för sökmotorer att förstå inne­hållet på webb­sidorna. Schema markup (mikrodata-taggar) används för att strukturera data på sidorna. Den struktur­erade datan kan sedan visas upp i sök­resultaten via så kallade "Rich Snippets", som kan innehålla några extra rader text, en bild eller annat som sök­motorn finner relevant. Fördelen med schema markup är just den ökade synligheten i sök­resultaten, men det är alltså inte en ranking­faktor i sig.

Sociala medier

Det är bra för SEO:n att koppla ihop webb­sidorna med era konton på sociala medier.


Off-page SEO (länkar från andra hemsidor)

Off-page SEO handlar i stort om att ha (bra) externa länkar till sajten och att ha en aktiv närvaro i sociala medier.

Relevans är viktigare än kvantitet

Sajtens exponering är viktig för att nå höga placeringar i sökresultaten, men tänk på att relevans och kvalitet är viktigare än kvantitet.

Länkar från sidor med relevant innehåll och som har samma språk som den egna värderas högre. Även länkarnas placering spelar roll, där en länk i sidans brödtext är det bästa. Länkar från andra med auktoritet kan eventuellt stärka den egna.

När du länkar till andra behöver du lägga fokus på relevanta länkar, som stärker och adderar värde till ditt innehåll. Google uppdaterar ju med jämna mellanrum sina algoritmer, men värdefullt innehåll fortsätter att vara kärnan för både on-page SEO och off-page SEO.

Glöm "länkbyten"

Att två hemsidor länkar till varandra (så kallade "länkbyten"), räknas som direkt fusk. Finns det en relation där båda vill rekom­mendera den andra, så kan till exempel den ena länka och den andra lämna en recension.

Sökmotorerna utvärderar länkarna till sajterna och tittar till exempel på var de kommer ifrån och vad som står i dem. Detta gör de för att beräkna länkarnas värde och trovärdighet. Endast riktiga och relevanta länkar ger pluspoäng.

Tips, på Googles riktlinjer för webbmasters kan du läsa mer om länkar och om vad som anses vara spam (på engelska): om länkar och spam .


Myter om SEO

Myt 1. Många "likes" är bra: Det är lätt att tro att det är bra med "likes", men det som händer på sociala medier har ingen betydelse för SEO:n.

Läs fler myter om SEO

Vill du ha hjälp?

Hos mig får du en sökmotoroptimerad hemsida, med extra allt. Jag skräddarsyr den till dig. Till kontaktsidan

BitWeb24, Britt-Inger Jonsson

E-post: info@bitweb24.se
Svar inom några timmar.

Telefon: 072-210 78 58
Telefontid bokas via e-post eller sms.


Fler infotexter

Jag har skrivit några informationstexter som har med webb och dagens hemsidor att göra. I dem förklarar jag bland annat några viktiga begrepp.

Index - Bra att veta

BitWeb24 erbjuder:

  • Skräddarsydda sajter
  • Uppdateringstjänster
  • Heltäckande kundsupport

Kontakt

E-post: info@bitweb24.se
Telefonnummer: 072-210 78 58
Adress: Prästgårdsvägen 7, 891 55 Arnäsvall

Sociala medier

Copyright 2013-2024 BitWeb24