Tillgänglighet

Vad är tillgängliga webb­sidor?

De webbsidor BitWeb24 gör är tillgängliga. De kan utan problem läsas upp av skärmläsare (för syn­skadade), samt är snabba och har bra prestanda och säkerhet. I övrigt är de exempel­vis tydliga med rubriker och unika sidtitlar samt har tydliga instruktioner och fel­med­delanden i bland annat formulär.

Bilden visar en person som viskar något. Psst, Google gillar också tillgängliga webb­sidor och prioriterar dem i sökresultaten!

Nedan förklarar jag vad tillgänglighet på webben innebär.

1. Funktionsnedsatta ska kunna använda webbsidorna

Bilden visar exempel på olika funktionsnedsättningar.

Tillgänglighet på webben innebär att alla ska kunna ta del av innehållet. Att vara funktions­nedsatt, blind, döv eller äldre ska inte behöva innebära ett hinder.

Tillgängliga webbsidor innebär kort och framförallt att även människor med funktions­nedsättning ska kunna använda dem. Utförligare kan man säga att tillgänglighet på webben betyder att människor med funktions­nedsättning ska kunna uppfatta, förstå, navigera, interagera, och bidra med information.

Funktionsnedsättningar kan vara tillfälliga eller bestående, men tillgänglighet avser att förhindra att en funktionsned­sättning medför ett hinder.

Tillgängliga sajter ser till att alla ska kunna ta till sig av innehållet på webbsidorna, oavsett om besökaren är funktions­nedsatt, blind, döv eller äldre. Dessa besökare använder ofta ett hjälp­medel (skärmläsare) som läser upp innehållet på sidorna eller skriver ut det i punktskrift.

När webbsidorna byggs upp ska man alltid skriva så kallade alt-attribut ("alternativtexter") till alla bilder. Alt-attributen ska kort beskriva vad bilden föreställer. Detta kan skärmläsarna sedan läsa upp. Förfaringssättet påverkar dessutom chansen att bli sökbar på Google.

2. Information och tjänster ska gå att nå

Tillgänglighet på webben innebär också att information och tjänster ska gå att nå (det vill säga: servern åtkomlig, filformatet läsbart, bra prestanda, god säkerhet etcetera). Även människor utan funktions­ned­sättning kan alltså gynnas av tillgänglighet, till exempel de med långsam internetuppkoppling.

Web Content Accessibility Guidelines

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är en inter­nationell standard med rekom­mendationer för tillgängligt innehåll på webben och den är framtagen av World Wide Web Consortium (W3C). Standarden säger över­gripande att gränssnitt och innehåll ska vara: Möjligt att uppfatta, hanterbart, begripligt och robust. WCAG innehåller i runda tal 50 kontroll­punkter.

Tillgänglighetsdirektivet ska tillämpas 2025

Tillgänglighetsdirektivet är ett EU-direktiv som blev svensk lag 2022 och med tillämpning 2025. Det påverkar många branscher, framför allt inom privat sektor och till viss del offentlig sektor.

De fyra grundprinciperna i direktivet i webb­sam­man­hang är att gränssnitt och innehåll ska vara: Möjligt att uppfatta, hanterbart, begripligt och robust. För oss som jobbat med standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är detta mycket välkända begrepp. Dessa principer är översatta till cirka 50 kontroll­punkter i WCAG och de kommer att utgöra grunden även framöver.

Det handlar kortfattat om att vara nog­grann med sidtitlar och rubriker, att ge tydliga instruktioner och fel­med­delanden i till exempel formulär, samt att koda korrekt så att inne­hållet kan läsas upp korrekt av skärm­läsare. Det är viktigt att ange så kallade "alternativtexter" till alla bilder (som kan läsas upp av skärm­läsare) samt att koda så att skärm­läsarna kan läsa upp vad knappar och dylikt har för funktion.

Tillgänglighet och användar­vänlighet går hand i hand

Tillgänglighet och användar­vänlighet hör ihop. Användarvänliga webbsidor är framförallt intuitiva och lättanvända, samt responsiva och mobil­anpas­sade. En webbsida kan med andra ord inte räknas som tillgänglig om den inte är användar­vänlig.

Tips: Läs mer om användarvänlighet

Vill du ha hjälp?

Hos mig får du en tillgänglig hemsida, med extra allt. Jag skräddarsyr den till dig. Till kontaktsidan

BitWeb24, Britt-Inger Jonsson

E-post: info@bitweb24.se
Svar inom några timmar.

Telefon: 072-210 78 58
Telefontid bokas via e-post eller sms.


Fler infotexter

Jag har skrivit några informationstexter som har med webb och dagens hemsidor att göra. I dem förklarar jag bland annat några viktiga begrepp.

Index - Bra att veta

BitWeb24 erbjuder:

  • Skräddarsydda sajter
  • Uppdateringstjänster
  • Heltäckande kundsupport

Kontakt

E-post: info@bitweb24.se
Telefonnummer: 072-210 78 58
Adress: Prästgårdsvägen 7, 891 55 Arnäsvall

Sociala medier

Google
Meta
Bootstrap
Copyright 2013-2024 BitWeb24