Tjäna pengar
Specialerbjudanden
Obs, erbjudandena varierar över tid! Till erbjudandena

Användarvänlighet och Tillgänglighet

Användarvänliga och tillgängliga webbsidor

De webbsidor BitWeb24 gör är användar­vänliga och tillgängliga. De kan även utan problem läsas av skärmläsare (för syn­skadade), vilket ytterligare ökar deras tillgänglighet.

Nedan kan du läsa om vad användarvänliga och tillgängliga webbsidor är för någonting.

Bilden visar genom symboler hemsidor i ett nätverk.

Användarvänliga och tillgängliga webbsidor är sidor som är intuitiva och lättanvända, samt tillgängliga för alla. Ofta används symboler och även så kallad visuell hierarki för att framhäva och förklara vissa element.

Vad är användarvänliga webbsidor?

Psst, användarvänliga webbsidor gillas också av Google och prioriteras i sökningar!

Intuitiva och lättanvända

Användarvänliga webbsidor är för det första intuitiva, lättanvända och lätta att förstå sig på. Besökarna hittar då till exempel huvudmenyn där de förväntar sig att den bör ligga och behöver inte vara vana internetanvändare för att förstå hur den, eventuella formulär och annat på sajten fungerar.

Att formulären är lätta att använda kan vara särskilt viktigt på en företagssida, eftersom formuläret ofta är målet med sidan till exempel för att genomföra ett köp eller skicka en förfrågan.

Genomtänkt och enhetlig struktur

Utseendemässigt har användarvänliga webbsidor en hög färgkontrast mellan text och bakgrund vilket bidrar till att göra texten lättläst. Man bör också välja lättlästa typsnitt och inte för liten textstorlek. I webbsamman­hang bör man i första hand till exempel välja ett typsnitt utan seriffer (hakar) och gärna använda ordentliga radavstånd. Det kanske låter som självklarheter, men ändå är det rätt många sajter som av estetiska skäl väljer olämpliga färger på text eller bakgrund eller mer "svårlästa" typsnitt.

Så kallad visuell hierarki kan användas för att framhäva vissa element och hjälpa besökarna att förstå vad som är av vikt och vad de bör fokusera på. I visuell hierarki är det så klart viktigt i vilken ordning något placeras, men även storlek, form, färg, kontrast, stil och struktur spelar stor roll.

En annan grundläggande användbarhets­princip är att en viss sak ser ut och beter sig på samma sätt över hela webbplatsen. Länkar, knappar och rubriker är exempel på sådant som bör följa samma mönster.

Enkelhet är viktigt

Enkelhet är många gånger att föredra. Det får dina besökare att trivas och stanna. Kreativitet i all ära, men det måste vara enkelt att använda din webbplats. Tycker besökaren däremot att webbplatsen är krånglig så är risken tyvärr stor att han eller hon lämnar den innan denne uträttat det som är tänkt.

Laddar snabbt

Användarvänliga webbsidor är snabba. Risken är annars stor att besökarna lämnar dem innan de uträttat det som är tänkt. Därför är det viktigt att sidorna är korrekt uppbyggda och att webbhotellet är snabbt, annars riskerar du att förlora många potentiella kunder.

En egen 404-sida

Sajten bör ha en egen 404-sida. En användarvänlig sajt har så klart inga länkar som inte fungerar. Men länkar utifrån in på webbplatsen kan vara felaktiga, vilket är svårt att påverka. Därför är det viktigt att hantera problemet på ett bra sätt och det kan man göra med en egen 404-sida. Besökaren hamnar då på den sidan om denne försöker komma in på en undersida som inte finns längre.

Vitsen med 404-sidan är att hjälpa besökaren hitta det denne letade efter och därmed också få denne att stanna kvar på webbplatsen. Det visar dessutom Google att man bryr sig om sina besökare.

301-omdirigeringar

Om en undersida måste flyttas använder man en omdirigering för att lösa problemet med felaktiga länkar från andra webbplatser. Då dirigeras besökaren till sidan på den nya adressen.

Vad är tillgängliga webbsidor?

Tillgängliga webbsidor innebär kort och framförallt att människor med funktions­nedsättning ska kunna använda dem. Utförligare kan man säga att tillgänglighet på webben betyder att människor med funktions­nedsättning ska kunna uppfatta, förstå, navigera, interagera, och bidra med information.

Funktionsnedsättningar kan vara tillfälliga eller bestående, men tillgänglighet avser att förhindra att en funktionsnedsättning medför ett (funktions-)hinder.

Tillgängliga sajter ser till att alla ska kunna ta till sig av innehållet på webbsidorna, oavsett om besökaren är funktionsnedsatt, döv, blind eller äldre. Dessa besökare använder ofta ett hjälpmedel (skärmläsare) som läser upp innehållet på sidorna eller skriver ut det i punktskrift.

När webbsidorna byggs upp ska man skriva så kallade alt-attribut till alla bilder. Alt-texten ska kort beskriva vad bilden föreställer. Detta kan skärmläsarna sedan läsa upp. Det påverkar dessutom chansen att bli sökbar på Google, så man har mycket att vinna på genom att lägga till alt-texter.

Tillgänglighet har också den breda betydelsen som säger att information och tjänster ska gå att nå (det vill säga: servern åtkomlig, filformatet läsbart, acceptabel prestanda, god säkerhet etcetera). Även människor utan funktions­nedsättning kan alltså gynnas av tillgänglighet, till exempel de med långsam internetuppkoppling.

Psst, Google gillar också tillgängliga webbsidor och prioriterar dem i sökresultaten!

Kontakta BitWeb24

Personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer

BitWeb24, Britt-Inger Jonsson

E-post, med svar inom några timmar:

Telefon: 072-210 78 58, telefontid bokas via e-post eller SMS.

Kontakta BitWeb24

Telefonnummer: 072-210 78 58
E-post:
Adress: Prästgårdsvägen 7, 891 55 Arnäsvall
  • BitWeb24 erbjuder:
  • Skräddarsydda sajter.
  • Uppdateringstjänster.
  • Kundsupport. Heltäckande support.

Mest besökta

Copyright 2013 - 2020 BitWeb24