Tjäna pengar
Specialerbjudanden
Obs, erbjudandena varierar över tid! Till erbjudandena

Användarvänlighet och Tillgänglighet

2019-11-17

Användarvänliga och tillgängliga webbsidor

De webbsidor BitWeb24 gör är både användarvänliga och tillgängliga. De kan även utan problem läsas av skärmläsare (för synskadade), vilket ytterligare ökar tillgängligheten.

Nedan kan du läsa om vad användarvänliga och tillgängliga webbsidor är för någonting.

Vad är användarvänliga webbsidor?

Psst, användarvänliga webbsidor gillas också av Google och prioriteras i sökningar!

Användarvänliga webbsidor är intuitiva och lätta att förstå sig på. Besökarna hittar då till exempel huvudmenyn där de förväntar sig att den bör ligga och behöver inte vara vana internetanvändare för att förstå hur den och annat på sajten fungerar.

Så kallad visuell hierarki kan användas för att framhäva vissa element och hjälpa besökarna att förstå vad som är av vikt och vad de bör fokusera på. I visuell hierarki är det så klart viktigt i vilken ordning något placeras, men även storlek, form, färg, kontrast, stil och struktur spelar stor roll.

En annan grundläggande användbarhetsprincip är att en viss sak ser ut och beter sig på samma sätt över hela webbplatsen. Länkar, knappar och rubriker är exempel på sådant som bör följa samma mönster.

Enkelhet är viktigt

Enkelhet är många gånger att föredra. Det får dina besökare att trivas och stanna. Kreativitet i all ära, men det måste vara enkelt att använda din webbplats. Tycker besökaren däremot att webbplatsen är krånglig så är risken tyvärr stor att han eller hon lämnar den innan denne uträttat det som är tänkt.

Vad är tillgängliga webbsidor?

Tillgängliga webbsidor innebär kort och framförallt att människor med funktionsnedsättning ska kunna använda dem. Utförligare kan man säga att tillgänglighet på webben betyder att människor med funktionsnedsättning ska kunna uppfatta, förstå, navigera, interagera med, och bidra med information.

Funktionsnedsättningar kan vara tillfälliga eller bestående, men tillgänglighet avser att förhindra att en funktionsnedsättning medför ett (funktions-)hinder.

Tillgänglighet har också den breda betydelsen som säger att information och tjänster ska gå att nå (servern åtkomlig, filformatet läsbart, acceptabel prestanda, god säkerhet etcetera).

Även människor utan funktionsnedsättning kan alltså gynnas av tillgänglighet, till exempel de med långsam internetuppkoppling.

Psst, tillgängliga webbsidor gillas också av Google och prioriteras i sökningar!

Kontakta BitWeb24

Personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer

BitWeb24, Britt-Inger Jonsson

E-post, med svar inom några timmar:

Telefon: 072-210 78 58, telefontid bokas via e-post eller SMS.

Kontakta BitWeb24

Telefonnummer: 072-210 78 58
E-post:
Adress: Prästgårdsvägen 7, 891 55 Arnäsvall

Personuppgiftshantering (GDPR)

  • BitWeb24 erbjuder:
  • Skräddarsydda sajter.
  • Uppdateringstjänster.
  • Kundsupport. Heltäckande support.

Mest besökta

Tack!

Sociala medier


Copyright 2013 - 2019 BitWeb24